کمبود نقدینگی

فعالیت کارخانه «ابرصنعتی ایران»، تولیدکننده انواع محصولات پلاستیکی در استان قزوین از سال ۸۹ متوقف شده است. کارگران آن...

علاوه بر این اعتصاب کارگران پتروشیمی فارابی، تجمع سپرده‌گذاران کاسپین مقابل مجلس و مرخصی اجباری کارگران «پارس میلنگ»...

حمید مافی- حجم کنونی سپرده‌ در بانک‌های کشور ۵۲ برابر حجم سپرده‌های بانکی در ده سال قبل...