کمبود پرستار

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در گزارشی به‌نقل از ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت، درباره وضعیت تعداد و نحوه...

سازمان نظام پرستاری می‌گوید بازار کار پرستاران بین‌المللی است و مهاجرت پرستاران به خارج از کشور زیاد شده است....

وزارت بهداشت و درمان ایران در نظر دارد نام معاونت پرستاری را تغییر دهد؛ طرحی در ادامه پرستاران بیمارستانی.