کمپین جهانی‌ سازمان عفو بین‌الملل برای مقابله با تجارت اسلحه

امیرمحسن محمدی - هفته‌ جهانی‌ اقدام برای تصویب پیمان نامه‌ تجارت اسلحه، از روز دوشنبه، دوازدهم ژوئن ۲۰۱۲ ( ۲۲...