کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

بازداشتی‌ها از حق تماس با خانواده خود محروم‌اند. گفته می‌شود مأموران بازداشتی‌ها را آنقدر در بازداشتگاه کتک زدند که...

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی نخستین جلسه محاکمه رضوانه محمدی به اتهام «اقدام علیه امنیت...

علیرضا رسولی یکی از اعتصاب‌کنندگان به سرطان مبتلاست و جان او اکنون در اثر اعتصاب غذا به خطر افتاده....