کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی

داریوش عدیم - شماری از پناهجویان با ارائه یک دادخواست از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، نهادهای بین‌المللی، مجامع...

بازداشتی‌ها از حق تماس با خانواده خود محروم‌اند. گفته می‌شود مأموران بازداشتی‌ها را آنقدر در بازداشتگاه کتک زدند که...

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی نخستین جلسه محاکمه رضوانه محمدی به اتهام «اقدام علیه امنیت...

علیرضا رسولی یکی از اعتصاب‌کنندگان به سرطان مبتلاست و جان او اکنون در اثر اعتصاب غذا به خطر افتاده....