کمک‌های ايران به حزب‌الله لبنان

حزب‌الله لبنان تحت فشار تحریم‌های آمریکا و بریتانیا، نگران است تا سایر کشورها هم این گروه را به فهرست...

به نوشته يک روزنامه کويتی جمهوری اسلامی ايران کمک‌های مالی خود به حزب‌الله لبنان را کاهش داده است.


روزنامه...