کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی

عمان نیز به جمع کشورهایی مانند کویت، پاکستان و آلمان پیوست که کمک‌های انسان‌دوستانه خود را برای مردم سیل‌زده...

شهزاده سمرقندی - روابط بین ایالات متحده آمریکا و کشور ازبکستان، در طول شش‌سال گذشته گسسته بود؛ آن‌هم...