کمک های مالی به یونان

معترضان پلاکاردهايی با مضامين «حذف رياضت اقتصادی»، «بخشش بدهی‌ها» و «نه به توافق اخير» در دست داشتند.

الکسيس سيپراس، نخست‌وزير يونان خواستار برگزاری همه پرسی درباره پذيرش يا عدم پذيرش طرح نجات مالی از سوی وام...

تظاهرات مسالمت‌آمیز علیه ادامه سیاست ریاضت اقتصادی در آتن به خشونت کشیده شد و صدها معترض شیشه‌های مغازه‌ها را...