کمیته برگزار کننده تظاهرات 29 مه شهر ژنو در حمایت از کارگران در ایران – سوییس

جمهوری اسلامی نمایندگان تشکل‌های دست‌ساز از جمله خانه کارگر را به اجلاس اعزام کرده. رضا شهابی، داوود مددی و...