کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی

کمیته بین‌المللی #صلیب_سرخ یکشنبه چهارم نوامبر / ۱۳ آبان در یک پیام توئیتری اعلام کرد که ۴۰۰ هزار کودک...

نشست خبری رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی در ژنو به چشم‌انداز بازسازی سوریه اختصاص داشت. انتظار نمی‌رود معجزه‌ای...