کمیته حقوق بشر سازمان ملل

برای بررسی روند طی شده در پیشنهاد و تصویب قطعنامه جدید درباره نقض حقوق بشر در ایران ...

کميته حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای نگرانی عميق خود را از نقض حقوق بشر در ايران و...

در ماه‌های اخیر شمار زیادی از روزنامه‌نگاران و نویسندگان کشور اتیوپی دستگیر و روانه زندان شده‌اند.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل، در نشست تازه خود در ژنو، از جمهوری اسلامی خواسته است پاسخ دهد،...

تمامی حقوق برای رادیو زمانه محفوظ است. ۲۰۰۶-۲۰۲۰