کمیته میراث جهانی

محوطه باستانی «شهر سوخته» در ایران به عنوان هفدهمین محطوه فرهنگی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد.

نشست «کمیته میراث جهانی» در حالی آغاز می‌شود که مشخص نیست ایران بتواند محوطه باستانی «شهر سوخته» را...

بیژن روحانی - کامبوج میزبان نشست سالانه کمیته میراث جهانی سازمان یونسکوست. این نشست که از روز بیست و...

بیژن روحانی-با پایان سی و پنجمین نشست کمیته میراث جهانی، بیست و پنج اثر جدید در فهرست سازمان یونسکو...