کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

وزارت دادگستری عراق روز بعد از بمب‌گذاری‌های بغداد حکم اعدام ۴۵ نفر را که پیشتر حکم‌شان ملغی شده بود...

قرار است جلسه دادگاه تجدید‌نظر ۲۴‌شهروند بهایی استان گلستان که در دادگاه بدوی به ۱۹۳‌سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند،...

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای از حمله‌های لفظی مقام‌های ایرانی به جامعه بهایی انتقاد کرده‌اند. دلیل این...