کمیسیون آموزش مجلس

در گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به سهل‌انگاری مدیران دانشگاه آزاد، رؤسا و معاونان واحد علوم تحقیقات، قبل...

در اینکه سؤالات امتحان نهایی لو رفته تردیدی نیست. بحث بر سر ابعاد آن است. کمیسیون آموزش و تحقیقات...

خرید و فروش سئوالات امتحان نهایی باعث اعتراض دانش‌آموزان و والدینشان شده. کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی...