کمیسیون اصل صد و هفتم مجلس خبرگان

احمد خاتمی در نشست خبری پیش از تشکیل جلسه آتی مجلس خبرگان رهبری گفته «این طور نیست که مجلس...