کمیسیون انرژی مجلس

حبیب‌الله نیکزادی پناه، نماینده مجلس، از تخریب انبوهی از نخلستان‌های استان کرمان پس از وزش توفان در روزهای اخیر...

در پی اجتماع کارگران مقابل مجلس، کمیسیون انرژی مجلس اقدام وزارت نیرو در سپردن پست های فشار قوی برق...

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، از ورود این سازمان به ماجرای آتش‌سوزی در مجتمع پروشیمی بوعلی سینا در...

با گذشت چهار روز از بروز این آتش سوزی علت آن تاکنون روشن نشده است. قرار است کمیسیون انرژی...

حمید مافی- اگر نشانی ذینفع‌های اصلی از رانت نفت و دوران تحریم کنار هم قرارگیرند، شاید بابک زنجانی خرد‌ترین...

شمس‌الله بهمنی، سخنگوی کمیسیون انرژی