کمی بهار

شهرنوش پارسی‌پور - نیر که پسرش پیمان را به یک سالگى رسانده به بیمارستان بازگشت مى‌کند. او دائم...

شهرنوش پارسی‌پور - شوكت به اتفاق همكارش به يك خياط‌خانه مى رود و لباسى سفارش مى‌دهد. بعد به اتفاق...

شهرنوش پارسی‌پور -آذرماه متوجه مى‌شود كه ايرج از ازدواج ناموفقى صاحب يك دختر شده. مادر ايرج از بچه نگهدارى...

شهرنوش پارسی‌پور - هنگامى كه بامداد ايرج به بيمارستان مى‌رسد پاسبان‌ها منتظر او هستند. افسرى كه به بيمارستان آمده...

شهرنوش پارسی‌پور - ايرج بايد مادرش را كه به دست پسرش چاقو خورده و همچنين آذر ماه را كه...

شهرنوش پارسی‌پور - آغاز سال نو براى آذرماه آمد نداشت. شبى از شب‌ها مادر شوهرش نیمه‌شب به خانه...

شهرنوش پارسی‌پور - فروغ به خانه احمد آرامش مى‌رود. چاى درست مى‌کند. مرد نمى‌داند با او چه باید...

شهرنوش پارسی‌پور - آذرماه و شوهرش در خیابان به فروغ برمى‌خورند. آن‌ها چند لحظه پیش از آن با...

شهرنوش پارسی‌پور - لعیا دارد بزرگ مى‌شود. او داراى هوش شگفت‌انگیزى است. تقریباً تمام اشعار حافظ را از بر...

شهرنوش پارسی‌پور- در حالى که عبدالله به فکر خریدن خانه افتاده و با پس‌انداز مادرش قطعه زمینى را در...

شهرنوش پارسی‌پور- عبدالله در سال ١٣٢١ در دانشگاه تهران در رشته مهندسى راه و ساختمان درس مى‌خواند. او در...

شهرنوش پارسی‌پور- نیر از اینکه متینگ به هم خورده بود چندان ناراضى نبود. او دلش نمىخواست در سخنرانى‌اش نام...

شهرنوش پارسی‌پور- نیر در هشتمین ماه تولد پسرش پیمان در یک متینگ حزبى شرکت مى‌کند. او براى انجام این...

شهرنوش پارسی‌پور - در حالى كه فروغ در مشكلات خود سرگردان است شوكت از شوهرش طلاق مى‌گيرد و...

شهرنوش پارسی‌پور - دكتر الهيار فرامرزى همان‌طور كه نقشه كشيده بود در فرصتى غده كليتوريس فروغ را بريد تا...

شهرنوش پارسی‌پور - دكتر الهيار فرامرزى هشت ساله است كه پدر و مادرش از يكديگر جدا مىشوند. او...

شهرنوش پارسی‌پور - فروغ كه يك پسر يك كيلويى به دنيا آورده در بيمارستان بسترى است. شوكت به ديدار...

شهرنوش پارسی‌پور - فروغ و خانم لقا به قم مى‌روند و مقيم يك خانه زوارى مى‌شوند. شب‌ها به زيارت...

شهرنوش پارسی‌پور - فروغ پناهى جز خانم لقا ندارد. خانم لقا به شدت وحشت‌زده است و به دكتر مى‌گويد...

شهرنوش پارسی‌پور – کریم را کشته‌اند. فروغ كه از كشته شدن كريم خبر ندارد، از بى‌خبرى بسیار آشفته است...