کم آبی در ايران

در مطلب پیش رو جیمز دورسی از امنیتی‎شدن حوزه محیط زیست در ایران می‎گوید و اینکه چرا قاصدان خبرهای...

اعظم بهرامی- در سال ۱۳۴۷، از میان ۶۰۹ دشت ایران، برداشت آب تنها از ۱۵ دشت ممنوع بود. در...

معاون اول رئیس جمهوری می‌گوید آنقدر از منابع آبی استفاده شده که بسیاری از مناطق زیر تهدید است. معاون...

علیرضا کاکاوند، مدیرعامل شرکت آبفا لرستان می‌گوید تنها در سال جاری ۹۷ حلقه چاه آب شرب روستایی و ۱۵ دهنه...

از زمانی که منابع آب کم شده «تالاب‌ها و دریاچه‌ها از جمله ارومیه و بختگان نیز خشک شدند.»

بیتا محمدی - سطح اطلاعات مردم از بحران محیط زیست و کم آبی در ایران در حد نگرانی از...

کردوانی گفته در برخی از دشت‌ها مانند دشت تهران جاده‌ها در حال فرونشست است.