کم آبی در سمنان

چند ساعت پس از برکناری معاون دریایی سازمان محیط زیست به دلیل مخالفت با طرح انتقال آب خزر به...

حسن روحانی با انتقال آب دریای خزر به سمنان موافقت کرده‌. دبیرکارگروه محیط زیست مازندران می‌گوید انتقال آب خزر...

استاندار سمنان می‌گوید مردم استان فقط تا سه الی چهار سال آینده آب آشامیدنی دارند. او خواهان توقف...