کم توانی

براساس سازمان بهداشت جهانی ۱۵ درصد از افراد هر جامعه معلول هستند و اين آمار در ايران به ۱۱...

نمایشگاه خلاقیت‌های هنری زنان دارای معلولیت در برج میلاد تهران دایر شده است.

در سخنرانی کافه «لیت» پاریس، پری زنگنه در مورد تجربیاتش به‌عنوان یک زن نابینای فعال در حوزه موسیقی صحبت...

مشتری همیشه حق ندارد و جامعه وظیفه دارد به کارگماری افراد کم‌توان را در اولویت قرار دهد، این پیام...