کنسرت موسیقی در شهرهای مذهبی

در خراسان کنسرت‌ موسیقی ممنوع اعلام شده. وزیر کشور با قوه قضائیه در حال رایزنی‌‌ست، عضو خبرگان رهبری می‌گوید...