کنسرت های موسیقی

چهار روز پس از تحصن ائمه جمعه، طلبه‌ها و نیروهای تندروی مذهبی در اعتراض به سخنان استاندار...

در خراسان کنسرت‌ موسیقی ممنوع اعلام شده. وزیر کشور با قوه قضائیه در حال رایزنی‌‌ست، عضو خبرگان رهبری می‌گوید...