کنسرن آیکیا

قطع فروش پنل‌های خورشیدی از سوی «آیکیا»، نشان می‌دهد که برای ترغیب بخش خصوصی به تولید انرژی پاک چاره‌ای...

بنیان‌گذارIKEA که سال‌ها به دلیل سطح بالای مالیات سوئد در سوئیس زندگی می‌کرد، پس از ۴۰ سال دوباره در...