کنسرن توتال

قرارداد گازی با توتال برای توسعه فاز ١١ پارس جنوبی است که از جمله میادین گازی مشترک ایران و...

پس از شرکت‌های خودروسازی پژو و رنو، شرکت نفتی توتال سومین شرکت بزرگ فرانسوی است که با ایران قرارداد...

ایرج ادیب‌زاده - با توجه به بازار نفت و شرایط کنونی وضعیت اقتصادی ایران به ویژه پس از برجام...

کنسرن نفت و گاز توتال