کنسولگری عربستان در اربیل

محسن رضایی در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود که کنسولگری عربستان در اربیل دو گروه مسلح به ایران فرستاده...