کنفرانس آب و هوایی پاریس

دانشمندان آکادمی ملی علوم آمریکا در نامه‌ای درباره وعده ترامپ برای خروج از توافق آب و هوایی پاریس هشدار...

در حالی که قرار بود کنفرانس آب و هوایی پاریس جمعه به پایان برسد، گفت‌وگوها برای دستیابی به توافق...

۱۵۰ تن از سران و مقامات بلند پایه کشورهای جهان در کنفرانس تغییرات آب و هوایی پاریس شرکت کرده‌اند....