کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران

ناهید نصرت -بسیاری علی‌رغم نقدهایی که داشتند بنیاد پروژهش‌های زنان ایران را مقاومتی فرهنگی در برابر دیدگاه زن‌ستیز جمهوری...

منیره کاظمی- ۱۶- ۱۴آگوست ۲۰۱۵ ( ۲۳-۲۵ مرداد ۱۳۹۴)، لندن میزبان بیست و ششمین سمینار بنیاد پژوهش‌های زنان...

بیست و چهارمین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان ایران با تم محوری «زن، تن و اختیار» از روز چهارم مرداد...