کنفرانس بین المللی مراکش

بیست‌وسومین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد با هدف یافتن راه‌کارهایی برای اجرای توافق اقلیمی‌ پاریس با شرکت ۲۰۰...

نفس برگزارشدن این اجلاس در مراکش بی‌دلیل نبود. کشورهای حوزه شمال آفریقا و خاورمیانه اکنون در بحرانی شدید به...

کشورهای صنعتی جهان در مراکش سرانجام متعهد شدند که هر سال ۱۰۰ میلیارد دلار به کشورهای در حال...