کنفرانس وین درباره سوریه و لیبی

در کنفرانس دو روز وین درباره لیبی و سوریه، ۲۵ هیئت از کشورها و اتحادیه‌های منطقه‌ای در بیانیه‌ای اعلام...

نمایندگان ۲۰ کشور از دوشنبه ۱۹ مه / ۲۷ اردیبهشت در یک کنفرانس دو روزه در وین درباره حل...