کنوانسیون حقوق کودک

روژمان یکتا- جلوگیری از تماس با خانواده در بند عمومی و مطلع کردن آن‌ها از اینکه محکوم هنوز زنده...

فیروزه رمضان‌زاده - سال‌هاست حفظ و باز‌آفرینی «ارزش‌های دفاع مقدس» و انتقال «فرهنگ ایثار و شهادت» به نسل جوان...

عضو كمیسیون قضائی مجلس، قانون منع ازدواج کودکان در کنوانسیون حقوق کودک را مغایر شرع اسلام عنوان کرده...

بهنام دارایی‌زاده - "به هنگام رفتن روی چهارپایه، پا‌هایش دومرتبه لرزید و با صدای بلند گریه می‌کرد. حتی نام...