کنکور سراسری و کرونا

ِمنصور غلامی راهکار حذفِ کنکور رشته‌های پرطرفدار را در برگزاری آزمون نهایی استاندارد در سه سال آخر دبیرستان ...

داوطلبان نگرانند بیمار شوند، از رعایت پروتکل‌های بهداشتی مطمئن نیستند، استرس زیادی را تجربه می‌کنند، سرنوشت و آینده‌شان در...