کنگاور

تصویری از یک برگه جریمه شهرداری #کنگاور استان #کرمانشاه در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن...

سعيد حيدری طيب، نماينده مجلس ايران، سرقت اشيای تاريخی از معبد آناهيتا در شهرستان کنگاور در استان کرمانشاه را...

عاطفه نویدی دختر دبیرستانی ۱۸ساله، اهل شهرک حسن‌آباد کنگاور، به‌دلیل داشتن دوست پسر توسط پدر خود سر بریده شد.