کنگره امریکا

علی افشاری − اگر شکاف کنگره و دولت اوباما به سمت حمایت از دولت اسرائیل و فاصله بیشتر با...

به همت کار سازمان‌یافته نیم قرنی، بدنه قدرت در آمریکا و اسرائیل به طوری شکل گرفته که...

علی افشاری- شرایط به گونه‌ای است که طرفین مناقشه اتمی، ناگزیر از توافق بر سر تفاهمنامه اولیه هستند. بنابراین...

احمد فراکیش- در حالی که تصویب حمله نظامی آمریکا به سوریه نیاز به حداقل۲۱۷ رای دارد، از شواهد...

آیا تعویق در ارسال طرح قانونی تشدید تحریم‌ها علیه ایران، چراغ سبزی است که آمریکا به رئیس جمهور...

نمایندگان جمهوری‌خواه ودموکرات‌ کنگره آمریکا در تلاش برای تدوین قانونی هستند که شامل شدیدترین مجازات‌ها علیه ایران است.