کنگره گفت‌وگوی ملی سوریه

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرمیلن از برگزاری نشست سوچی درباره سوریه با حضور ایران و ترکیه خبر داد.

بخشی از اپوزیسیون سوریه که تحت عنوان «گروه ریاض» شناخته می‌شود در «کنگره ملی سوریه» که به ابتکار روسیه...

ترکیه این‌بار مخالفت نکرد. قرار است کردها همراه با ۳۰ گروه از مخالفان مسلح حکومت اسد در کنگره «گفت‌وگوی...