کن لوچ

کن لوچ - من معتقدم طبقه اصل اساسی است. فقط، چون سرمایه الان نوع دیگری از نیروی کار می‌طلبد...

نخستین ساخته کارگردان ایرانی – بریتانیایی در دو رشته «بهترین فیلم بریتانیایی» و «بهترین فیلم اول یک کارگردان» بخت...

تازه‌ترین ساخته کن لوچ موقعیت دشوار انسان‌های زحمتکش و آبرومندی را بیان می‌کند که در یک جامعه اشباع شده،...

افراد سرشناسی همچون پتی اسمیت، نوآم چامسکی، یانیس واروفاکیس، کن لوچ، مایکل مور، پی‌جی هاروی، آی وی وی و...

مجتبا یوسفی‌پور - از اول ماه ژوئن نمایش عمومی فیلم «سهم فرشتگان» تازه‌ترین ساخته کن لوچ، فیلمساز سرشناس انگلیسی...