کهن‌ترین قرآن

آزمايش‌ «قدمت‌يابی راديو کربن» بر روی اين قرآن با احتمال بيش از ۹۵ درصد نشان داد که اين...