کودکان افغان

مهران خرد - طالبان در پاکستان، داعش در عراق، بوکو حرام در نیجریه، حزب الله ولایتمدار در ایران برای...

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش تهران می‌گوید از بین ۱۱۶ هزار نفری که در سرشماری ۱۳۹۰ در تهران بی‌سواد...

در این برنامه گفت‌وگویی خواهیم داشت با طاها ولی زاده، فعال حقوق کودک درباره کودکان مهاجردر ایران که حق...

گفت‌وگو با درسا سبحانی، از

از مجموع ۴۰۰ هزار کودک افغان ساکن در ايران، ۱۱۵ هزار کودک افغان، از تحصيل محروم هستند.


تارنمای روزنامه...