کودکان بدسرپرست

در ماه‌های اخیر، هفته‌ای نیست که نام یک یا چند کودک، در صدر اخبار اجتماعی ایران قرار نگرفته باشد.

رییس انجمن مددکاری ایران اعلام کرده که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پنج سال است در مجلس شورای...

حتی اگر مددکاران بهزیستی تایید کنند که کودکی بدسرپرست است، تعیین سرنوشت او به دست مقام‌های قضایی خواهد افتاد...

خبرگزاری‌های مختلف به نقل از ایلنا، فصل کوتاهی از زندگی یک کودک بدسرپرست به نام ستاره را از زبان...

انوشيروان محسنی بندپی، رئيس سازمان بهزيستی ايران گفته که سالانه هزار کودک زير سه سال در خيابان‌ها و بيمارستان‌ها...

سازمان بهزستی می‌گويد در ۳۶ سال گذشته حدود ۳۱۰ هزار کودک «بی‌سرپست و بدسرپرست» در ايران ساماندهی شده‌اند.