کودکان بدون شناسنامه

بر اساس لایحه فوق فرزندان حاصل از ازدواج (شرعی) زنان ایرانی با مردان غیرایرانی قبل از رسیدن به سن...

مهرنوش نجفی راغب - کلیات لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان...

مسعودی فرید درباره این کودکان و وضعیت اشتغال به تحصیل آنها گفت: «اعتقاد ما این است که ضرورت دارد...