کودکان عراق

یونیسف می‌گوید در سراسر عراق، کودکان همچنان شاهد صحنه‌های خشونت‌بار غیرقابل تصور در یکی از «وحشیانه‌ترین» جنگ‌ها در تاریخ...

صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) از نبردهای فلوجه در عراق اظهار نگرانی کرد و گفت جان حدود ۲۰ هزار...

یونیسف می‌گوید ۲۳۰ میلیون کودک در سرزمین‌هایی زندگی می‌کنند که با درگیری‌های نظامی دست به گریبان‌اند. به‌گفته یونیسف هرگز...