کودکان و آلودگی هوا

۹۳ درصد کل کودکان جهان، یعنی ۱,۸ میلیارد کودک در کشورهای فقیر و غنی در حال استنشاق هوای مسموم...

صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) بر اساس تحقیقات تازه‌ای اعلام کرد که تنفس هوای آلوده و خطرناک می‌تواند آسیب‌های...