کوشیار پارسی

در دوازدهمین شماره آوای تبعید با آثار نویسنده‌ای آشنا می‌شویم که از جست‌وجوی «مادر جنوب» آغاز کرد و به...

بروکسل، یک خانه پناهجویی و انسان‌های بی‌کس و کاری که تکیه‌گاهی جز یکدیگر ندارند. فرهولست در این رمان...

دومین دوره «نمایشگاه کتاب تهران، بدون سانسور» در هلند به پایان رسید. از تاریخ ۱۲ تا ۱۴ ماه می...

کوشیار پارسی - درباره‌ی این پادشاهان عوضی هرچه گفته شود، کم است. موجودات ِ عوام‌فریب، برون‌مرکز و خودپسندی که...