کولبران مرزی

شهروندان با صدهزار توئیت با هشتگ #کولبر_نکشید به شلیک مستقیم نیروهای نظامی حکومتی به کولبرها اعتراض کردند.

مأموران نیروی انتظامی ایران یک

یک کولبر کُرد ساکن شهرستان

یک کولبر کُرد در منطقە

یک کولبر کُرد بر اثر

یک کولبر کُرد ساکن شهرستان

یک کولبر کُرد در شهرستان

یک کولبر کُرد به نام

گفت‌وگو با حسن معارفی‌پور، از

جسد سه کولبر کرد در مرز شهاب‌الدين شهرستان بانه، توسط مردم اين منطقه پيدا شد.

 

طبق گزارش منابع خبری کردستان،...