کوپن الکترونیکی

دولت با افزایش دستمزدها به دلیل آنچه که «تورم‌زایی» عنوان می‌شود، مخالفت می‌کند و می‌خواهد کاهش قدرت خرید را...

احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرگزاری تنسیم گفته است که این وزارتخانه طرح اختصاص...

انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «بررسی اعطای کوپن الکترونیکی به آحاد جامعه...