کوکتل مولوتف

محمود صباحی- عصر انقلاب‌های خشونت‌آمیز که بنیانی مردانه داشتند، به پایان خود نزدیک می‌شود: عصری که نمادِ انقلاب‌هایِ آن...

مهاجمان نقاب‌دار با کوکتل مولوتف به کلوبی در محله مرکزی قاهره حمله کردند. رستوران در زیرزمین قرار داشت و...