کیتارو در ایران

مديرکل دفتر موسيقی وزارت ارشاد گفت اجرای شب پنجم کنسرت موسيقی «کيتارو» به دليل مخالفت اداره اماکن نيروی انتظامی...

کيتارو، آهنگساز و موسيقیدان سرشناس ژاپنی، بامداد روز دوشنبه، ۲۱ مهرماه وارد تهران شد.