کیس فان بار

گزارشی مختصر از همایش ده سالگی زمانه در آمستردام همراه با یک گالری عکس