کیهان، شریعتمداری، هاشمی رفسنجانی

حسين شريعتمداری، مدير روزنامه کيهان چاپ تهران در سرمقاله اين روزنامه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجلس خبرگان رهبری را...