کیپ تاون

با وجود تلاش نلسون ماندلا برای گذار دمکراتیک آفریقای جنوبی به دمکراسی، این کشور هنوز از تأثیرات استعماری غرب...

موفق‌ترین عمل پیوند آلت تناسلی جهان در کلینیکی نزدیک کیپ‌ تاون انجام شده است. پیوند روی جوان...