گارد ساحلی ایتالیا

با وجود آرام‌شدن دريا در فصل تابستان تخمين‌زده می‌شود تعداد افرادی که به مقصد ايتاليا مهاجرت می‌کنند، به ۲۰۰...