گازهای گلخانه‌ ای

اکثریت جمهوری‌خواه سنای آمریکا ممکن است در برابر اجرای تعهدات توافقنامه کیگالی مخالفت کند و این کار عملاً به...

کشورهای توسعه‌یافته توافق کردند تا سال ۲۰۱۹ استفاده از گازهای اچ.اف.سی را کاهش دهند؛ گازی که برای سرمایش یا...

در بیانیه پایانی گروه ۷ برای نخستین بارصراحتاً اعلام شد که تمام دولت‌های عضو این گروه باید حداکثر تا...

معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست ایران می‌گوید که گرمای گلخانه‌ای در ایران بین یک تا یک و نیم...